preskoči na sadržaj
Oglasna ploča

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

Belec, 14. 1. 2019.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radna mjesta:

 • učitelj fizike (m/ž) - neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)
 • učitelj razredne nastave (m/ž) - određeno puno radno vrijeme (zamjena)
 • učitelj njemačkog jezika (m/ž) - određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) (zamjena)
 • učitelj hrvatskog jezika (m/ž) - neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01). Uz prijavu kandidati moraju priložiti :
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- rodni list (preslika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su priložiti dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://goo.gl/YgsXRD.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 14. 1. 2019. 11:04

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14, 07/17 i 86/18) Osnovna škola Belec raspisuje

NATJEČAJ

za prijem pripravnika stručnog suradnika prema mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto:

 1. Stručnog suradnika - logopeda (M/Ž) -1 izvršitelj na puno radno vrijeme i na određeno u trajanju do 12 mjeseci.                                                   
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 31. 10. 2018. 14:39

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

Belec, 24. 9. 2018.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radna mjesta:

 • učitelj fizike (m/ž) - neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno)
 • učitelj razredne nastave (m/ž) - neodređeno puno radno vrijeme
 • učitelj njemačkog jezika (m/ž) - neodređeno nepuno radno vrijeme (26 sati tjedno)
 • spremačica (m/ž) - određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 24. 9. 2018. 10:07

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Belec, 03. 5. 2018.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (M/Ž) - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje).

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 3. 5. 2018. 14:45

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Na radno mjesto učitelja matematike (m/ž) na određeno puno radno vrijeme izabrana je Lidija Kulji, magistra primarnog obrazovanja do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme, izabrana je Petra Sviben, magistra pedagogije, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG (M/Ž) - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme.

UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) - puno radno vrijeme na određeno vrijeme (zamjena)

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 28. 2. 2018. 12:41

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Belec, 19.2.2018.

Prema natječaju za radno mjesto učitelja geografije i povijesti, objavljenom dana 22. 1. 2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Belec, izabrana je Jasmina Martinjak Futivić, magistra edukacije geografije i povijesti.

Prema natječaju za radno mjesto učitelja tehničke kulture, objavljenom dana 22. 1. 2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Belec, izabran je Mladen Prugovečki, dipl. ing prometa sa završenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem.

Prema natječaju za radno mjesto učitelja fizike objavljenom dana 22. 1. 2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Belec, izabran je Julio Car, magistar fizike.

 

BELEC, 22. 01. 2018.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radna mjesta:

 1. UČITELJ POVIJESTI I GEOGRAFIJE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno) na određeno (zamjena).
 2. UČITELJ TEHNIČKE KULTURE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno) na neodređeno.
 3. UČITELJ FIZIKE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) na neodređeno.
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 22. 1. 2018. 11:08

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Na radno mjesto učitelja njemačkog jezika (m/ž) na  neodređeno nepuno vrijeme, izabrana je Njina Grbić, prof. njemačkog jezika i književnosti.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJ njemačkog jezika (M/Ž) - nepuno radno vrijeme (26 sati tjedno)  na neodređeno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 16. 11. 2017. 15:15

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Na radno mjesto učitelja matematike (m/ž) na određeno puno vrijeme izabrana je Lidija Kulji, magistra primarnog obrazovanja do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na radno mjesto učitelja fizike(m/ž) na nepuno radno vrijeme zaposlena je Mirjana Cahunek, dipl. inženjer prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva sa završenom pedagoškom-psihološkom i didaktičko-metodičkom naobrazbom  do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

 1. UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) - puno radno vrijeme, na određeno, zamjena za rodiljni dopust
 2. UČITELJ FIZIKE (M/Ž) - 8 sati tjedno, na neodređeno vrijeme
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 21. 9. 2017. 10:27

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

„Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 61. Statuta Osnovne škole Belec, Školski odbor Osnovne škole Belec raspisuje

 

                                                  NATJEČAJ

                          Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

U prilogu je tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne škole Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 12. 6. 2017. 08:37

OBJAVA NATJEČAJA

Na radno mjesto učitelja matematike (m/ž) na određeno puno vrijeme izabrana je Jelena Novosel, magistra primarnog obrazovanja do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Belec, 23.03.2017.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

 1. UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) - puno radno vrijeme, na određeno, zamjena za rodiljni dopust.

 

 
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 1. 3. 2017. 13:40

Okvirni vremenik pisanih provjera za 2. polugodište Vijest ima dokument u privitku

U privitku možete preuzeti okvirni vremenik pisanih provjera za 2. polugodište za 2016./2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Drago Gradečak  datum: 10. 2. 2017. 10:46

OBJAVA NATJEČAJA

Na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika (m/ž) na  određeno puno vrijeme, za koje je objavljen natječaj dana 9. veljače 2017. godine, izabran je Mario Šimudvarac, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Na radno mjesto učitelja geografije i povijesti na  određeno nepuno vrijeme, za koje je objavljen natječaj dana 9. veljače 2017. godine,izabran je Mate Samodol, prof. povijesti i geografije.

U Belcu, 28. 2. 2017.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA  (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za vrijeme mirovanja radnog odnosa)
 2. UČITELJ GEOGRAFIJE (M/Ž)- na određeno vrijeme; 17 sati tjedno (zamjena za učiteljicu na dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) - 1 izvršitelj
 3. UČITELJ POVIJESTI (M/Ž)- na određeno vrijeme; 5 sati tjedno (zamjena za učiteljicu na dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) - 1 izvršitelj
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 9. 2. 2017. 14:38

OBJAVA NATJEČAJA

Na radno mjesto učitelja kemije (m/ž) na  određeno nepuno vrijeme,  izabrana je Mirjana Cahunek, dipl. ing prehrambene tehnologije s pedagoško-psihološkom i didaktičko-metodičkom izobrazbom.

Na radno mjesto učitelja matematike (m/ž) na određeno puno vrijeme izabrana je Jelena Novosel, magistra primarnog obrazovanja do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Belec, 20. 10. 2016.

 

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

 1. UČITELJ KEMIJE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno) na određeno, zamjena za bolovanje i rodiljni dopust.
 2. UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž) - puno radno vrijeme, na određeno, zamjena za bolovanje i rodiljni dopust.
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 7. 10. 2016. 10:35

Vremenik ispita za 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Drago Gradečak  datum: 30. 9. 2016. 17:34

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika (m/ž) na  određeno puno vrijeme, za koje je objavljen natječaj dana 25. veljače 2016. godine, izabran je Mario Šimudvarac, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Belec, 21.3.2016

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž)- puno radno vrijeme na određeno, zamjena za rodiljni dopust

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 25. 2. 2016. 10:17

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJ INFORMATIKE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, na neodređeno
STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR (M/Ž) - nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, na neodređeno

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti :

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 3. domovnicu (preslika)
 4. potvrdu o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

U Belcu, 09. 12. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 9. 12. 2015. 14:45

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natječaj za radno mjesto:

UČITELJ BIOLOGIJE (M/Ž)- nepuno radno vrijeme - 15 sati tjedno, na neodređeno
UČITELJ KEMIJE (M/Ž) - nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno, na neodređeno
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11, 16/12., 86/12)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

U Belcu, 05. 11. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 5. 11. 2015. 14:39

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje natjčaj za radno mjesto:

 1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)
 2. SPREMAČICA (M/Ž) - 20 sati tjedno, na neodređeno, 1 izvršitelj
 3. KUHARICA (M/Ž) - 20 sati tjedno, na neodređeno, 1 izvršitelj

Uvjeti pod točkom 1.: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11, 16/12., 86/12)

Uvjeti pod točkom 2.: završena osnovna škola

Uvjeti pod točkom 3.:

 • završena srednja škola - smjer kuhar,
 • KV kuhar + položen higijenski minimum

Uz prijavu kandidati moraju priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

U Belcu, 27. 10. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 10. 2015. 11:54

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

Ovaj oglas je istekao.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA  (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za rodiljni dopust)
 
UČITELJ GEOGRAFIJE (M/Ž)- na određeno; 17 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust) - 1 izvršitelj

UČITELJ POVIJESTI (M/Ž)- na određeno; 5 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust) - 1 izvršitelj 

Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju, presliku diplome, presliku domovnice i rodnog lista.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 11. 9. 2015. 15:01

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

Ovaj oglas je istekao.

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA  (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za rodiljni dopust)

   
 2. UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno (zamjena za rodiljni dopust) - 1 izvršitelj

   

Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju, presliku diplome, presliku domovnice i rodnog lista.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 19. 9. 2014. 10:57

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA  (M/Ž)- puno radno vrijeme, na određeno, 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje)
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 18. 3. 2014. 09:25

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR (M/Ž)- 20 sati tjedno, na neodređeno, 1 izvršitelj
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 14. 3. 2014. 14:59

Objava natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. učitelj/ica matematike- puno radno vrijeme, na određeno (zamjena za porodiljni dopust) - 1 izvršitelj
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 2. 2014. 15:01

Objava natječaja za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. učitelj glazbene kulture (m/ž)  - 11 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu, rodni list i potvrdu o nekažnjavanju.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 18. 11. 2013. 15:04

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. učitelj/ica matematike- puno radno vrijeme, na određeno (zamjena za bolovanje)
 2. stručni suradnik knjižničar (m/ž) - 20 sati tjedno, određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 24. 9. 2013. 11:12

Objava natječaja

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. učitelj fizike (m/ž)– 8 sati tjedno, na određeno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust
 2. učitelj glazbene kulture (m/ž)  - 11 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu, rodni list i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 22. 8. 2013. do 29. 8. 2013.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 21. 8. 2013. 14:08

Objava natječaja

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. učitelj GLAZBENE KULTURE (m/ž) – 11 sati tjedno, na neodređeno vrijeme
 2. učitelj INFORMATIKE - 20 sati tjedno, na određeno vrijeme, zamjena za djelatnicu

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 90/11, 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu, rodni list i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 26. 01. 2013. do 4. 2. 2013.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 25. 1. 2013. 13:59

Objava natječaja za radno mjesto učitelja/ice fizike

 

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

 1. učitelj fizike (m/ž)– 8 sati tjedno, na određeno vrijeme - zamjena za bolovanje

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 90/11, 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 14. 10. 2012. do 21. 12. 2012.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 13. 12. 2012. 08:36

Objava natječaja za radno mjesto učitelja biologije i kemije

SNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. učitelj prirode i  biologije (m/ž)– na neodređeno vrijeme, 14 sati tjedno
 2. učitelj kemije (m/ž)– na neodređeno vrijeme, 8 sati tjedno

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 90/11, 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 10. 10. 2012. do 17. 10. 2012.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 9. 10. 2012. 15:24

Objava natječaja za radno mjesto - njemački jezik

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. učitelj njemačkog jezika (m/ž)–puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 90/11,86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 23.8.2012. do 31.8.2012.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 22. 8. 2012. 13:01

Objava natječaja za radno mjesto - glazbena kultura

OSNOVNA ŠKOLA BELEC raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta:

 1. učitelj glazbene kulture (m/ž)–nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno), na određeno vrijeme

       Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 90/11, 86/12).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu : Osnovna škola Belec, Belec 50, 49254 Belec.

Natječaj vrijedi od 23. 8. 2012 do 31.8.2012.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 22. 8. 2012. 12:55
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaMisao tjedna

"Obrazovanje nije priprema za život. Obrazovanje jest život."

John Dewey


175 godina škole

  


Školski prijevoz

 

Priloženi dokumenti:
Vozni red 2017.-2018.docx


Školska kuhinja

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik OS Belec.docx


Školska natjecanja


Robotika

 


Anketa
Zbog čega ste posjetili web stranice naše škole?

Raspored zvona
 1. sat 8:00 - 8:45
 2. sat 8:50 - 9:35
 3. sat 9:55 - 10:40
 4. sat 10:45 - 11:30
 5. sat 11:35 - 12:20
 6. sat 12:25 - 13:10
 7. sat 13:15 - 14:00
 8. sat 14:05 - 14:50

Korisni linkovi

Vremenska prognoza

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Vijesti

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju